Αφηρημένο υδραυλικό πλεκτό ύφασμα

  • £ 1.00
  • Αποθηκεύσετε £ 5.00


58 ίντσες

Τεντώστε την κατεύθυνση 1

Features a light paisley design in the background

Επειδή πρόκειται για ύφασμα ποιότητας Α / Β, ενδέχεται να υπάρχουν δευτερεύοντα ελαττώματα εκτύπωσης στο σχεδιασμό.


Σας προτείνουμε επίσης